Angående skolskjuts

Information angående ansökningsförfarande skolskjuts.

Inför läsår 2017/2018 gäller följande:

Vårdnadshavare för elev som går i förskoleklass eller grundskola i Borås stad och som önskar skolskjuts ska ansöka om detta på särskild blankett. (se anvisning nedan)

Skolskjuts tilldelas elev som uppfyller Borås Stads regler och tillämpningsföreskrifter gällande skolskjuts. Beslut skickas ut till respektive vårdnadshavare innan skolstart.

Vårdnadshavare för elev i friskola eller annan kommunal skola tilldelas busskort efter ansökan enligt Borås stads regler för skolskjuts .

Ansökan om skolskjuts ska vara skolskjutsenheten tillhanda senast 31 Mars, 2017.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl eller annan omständighet ska alltid styrkas med intyg från tex läkare, psykolog eller annan behörig personal  och bifogas tillsammans med ansökan.

Ansökan

www.boras.se/skolskjuts  finns info om hur ansökan går till. Vi önskar att ansökan i första hand sker via E-tjänst. Alternativt kan ansökan göras via mail eller brev och då på avsedd blankett.

 

Kontaktuppgifter:

 

Tekniska förvaltningen

033-35 74 00

skolskjuts@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 57

Postadress
Tekniska förvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Möte med föräldraföreningen

Välkommen på föräldraföreningsmöte tisdag 28/2 kl 18.30!

 

Vi kommer bland annat att tala om hur och i vilken form vi arrangerar ev. vårmarknad. Välkommen med dina idéer vad vi tillsammans med eleverna och föräldrarna på skolan kan göra för barnens trivsel och trevnad.

 

Hoppas vi ses!

 

Föräldraföreningen på Svedjeskolan

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Sökes:

 

ordförande, kassör inför höstterminen 2017. 

 

– – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Finnes:

 

mångårig förening i lätt form men med stort värde,  som är handen mellan skolan och eleverna, föreningen som ger barnen det lilla extra.  

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Veckobrev v6

Den här veckan har vi avslutat vårt arbete med kroppen och vi avrundade med att prata om matsmältningen och såklart bajs! Barnen har fått jobba i ett ”bajshäfte” med olika uppgifter som t ex labyrinter i tarmarna, räkna flugor på bajskorvarna, färglägga toapapper och gissa djurbajs. Vi tittade också på en film om matens väg från munnen till toaletten, näring och pruttar.

Vi har också fokuserat en hel del på att göra klart sådant som ligger halvfärdigt i facken och i Min skolbok. Vi har sådana dagar ibland för att barnen ska kunna hinna ikapp och även få lite extra hjälp om det behövs.

Nu ser vi fram emot en veckas lov och förhoppningsvis lite vila innan vi sätter igång med nästa temaperiod!

Ha det gott!

/Christine och Gustaf

Veckobrev v5

100-veckan är till ända och nu har vi till och med gått 101 dagar i skolan. Vi har vigt stora delar av veckan till att prata om vad hundra kan vara. Vi har pratat om vad som händer med kroppen när man blir gammal och ritat självporträtt där vi är 100 år gamla. Vi har haft hundraverkstad där vi har sett hur långt man kommer om man går 100 steg, hur många gånger man kan behöva slå med en tärning för att komma till 100 och byggt med  100 bitar av Lego, kaplastavar och plus-plus. Några barn har haft med sig saker hemifrån som har haft med hundra att göra t ex 100 gummiband och gosedjur som tillsammans är 100cm långa. I går hade vi ju också vår efterlängtade 100-fest då barnen fick tårta som var 100cm lång och med 100 godisar på. Det var en jättemysig dag med fika, film och lek.

Nästa vecka är sista veckan på vårt tema om kroppen och sedan är det dags för ett välförtjänt lov! Kom ihåg att fylla i lovschemat på ytterdörren.

Nästa vecka:

onsdag: idrott

torsdag: skogsdag